Khi hướng đến năm 2031, kỷ niệm 100 năm thành lập Bridgestone, và xa hơn nữa là năm 2050, chúng tôi xem 2020 như là sự khởi đầu cho một chương mới của Bridgestone và cột mốc quan trọng bắt đầu để tạo ra các giá trị mới.

Chúng tôi tự hào giới thiệu về thông điệp mới của thương hiệu, thể hiện định hướng của công ty trong tương lai.

Thông điệp mới của thương hiệu “Những giải pháp cho hành trình của bạn” thể hiện cam kết của chúng tôi, tiếp tục đồng hành cho “hành trình” của xã hội và khách hàng, để nhận ra một thế giới bền vững hơn, sử dụng các công nghệ và giải pháp sáng tạo được xây dựng dựa trên những thành công, thử thách và kinh nghiệm của chúng tôi trên “những hành trình” đã qua.

Bridgestone sẽ tiếp tục đồng tạo ra giá trị cho xã hội và cho khách hàng.

Shuichi Ishibashi / Tổng Giám đốc Toàn cầu và Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bridgestone